VINAJET HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MENU

ĐỂ THÊM NỘI DUNG TRÊN THANH MENU CẦN CHUẨN BỊ NỘI DUNG SAU

TẠO CHUYÊN MỤC CẦN THÊM

Chọn vào BÀI VIẾT -> CHUYÊN MỤC

Nhập TÊN CHUYÊN MỤC CẦN tạo -> kéo xuống cuối trang để THÊM hoặc nhấn Enter.

Ví dụ: KHÁCH SẠN, COMBO DU LỊCH, TOUR, XE ĐƯA ĐÓN, VÉ TÀU,…

Tiếp theo chọn vào GIAO DIỆN -> MENU

Chọn vào MENU CHÍNH cần chỉnh sửa

Chọn vào CHUYÊN MỤC mới tạo -> Thêm vào menu -> Lưu lại.