THỨ 5 RỰC RỠ

TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Đà Nẵng (DAD)
20/04/2021
Một chiều Từ 491.000 VND*
———————————————————————–
TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Phú Quốc (PQC)
21/04/2021
Một chiều Từ 491.000 VND*
———————————————————————–
Đà Nẵng (DAD) đến TP. Hồ Chí Minh (SGN)
08/04/2021
Một chiều Từ 491.000 VND*
———————————————————————–
Hà Nội (HAN) đến Đà Nẵng (DAD)
21/04/2021
Một chiều Từ 513.000 VND*
———————————————————————–
TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Đà Lạt (DLI)
29/03/2021
Một chiều Từ 513.000 VND*
———————————————————————–
TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Quy Nhơn (UIH)
13/04/2021
Một chiều Từ 513.000 VND*
———————————————————————–
TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Vinh (VII)
06/04/2021
Một chiều Từ 546.000 VND*
———————————————————————–
TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Hà Nội (HAN)
06/05/2021
Một chiều Từ 568.000 VND*
———————————————————————–
Hà Nội (HAN) đến TP. Hồ Chí Minh (SGN)
13/05/2021
Một chiều Từ 568.000 VND*
———————————————————————–
Hà Nội (HAN) đến Đà Lạt (DLI)
05/04/2021
Một chiều Từ 568.000 VND*
———————————————————————–
Hà Nội (HAN) đến Nha Trang (CXR)
23/05/2021
Một chiều Từ 569.000 VND*
———————————————————————–
Hà Nội (HAN) đến Phú Quốc (PQC)
10/05/2021
Một chiều Từ 678.000 VND*
———————————————————————–

*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.