Hướng dẫn kiểm tra tình trạng đặt chỗ và nhật kí bán hàng

Chào các bạn, có nhiều trường hợp xuất vé nhưng không để ý mã giữ chỗ, chờ mail thì đợi mòn mỏi cũng không thấy mail về mà khách thì lại muốn hỏi thông tin của vé. Hôm nay VINAJET sẽ hướng  dẫn cho các bạn thao tác tìm lại thông tin của vé vừa xuất.

Kiểm tra tình trạng đặt chỗ

Đăng nhập MUADI.COM.VN và mục Quản lý chọn Tình trạng chỗ đặt

Sau đó chọn thời gian Từ ngày – Đến ngày để kiểm tra lại những vé đã xuất hoặc đang giữ chỗ và tình trạng của vé tương ứng với các ô màu trạng thái. 

tim thong tin cho dat-HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG ĐẶT CHỖ VÀ NHẬT KÍ BÁN HÀNG

Kiểm tra nhật ký bán hàng

Vào mục KT Công nợ chọn Nhật ký bán hàng

nhat ký bán hàng-HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG ĐẶT CHỖ VÀ NHẬT KÍ BÁN HÀNG

Chọn thời gian cần tìm 

Chọn thời gian bán hàng-HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG ĐẶT CHỖ VÀ NHẬT KÍ BÁN HÀNG

Thông tin của những code đã được xuất vé trong thời gian tìm kiếm ở trên

Kết quả nhật ký bán hàng -HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG ĐẶT CHỖ VÀ NHẬT KÍ BÁN HÀNG

Có bất cứ thăc mắc nào vui lòng liên hệ VINAJET qua số hotline: 0931309525 hoặc 0931309515 ngay nhé!