🌟 HOTLINE HÃNG VIETNAM AIRLINES - 19001100


Giá vé Trẻ em và Sơ sinh bay NỘI ĐỊA

Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi = 90% Giá vé người lớn

Sơ sinh dưới 2 tuổi = 10% Giá vé người lớn

🌟 HOTLINE HÃNG VIETJET AIR - 19001886


Giá vé Trẻ em và Sơ sinh bay NỘI ĐỊA

Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi = Giá vé người lớn

Sơ sinh dưới 2 tuổi = 100.000 VNĐ(chưa bao gồm VAT)

Giá vé Trẻ em và Sơ sinh bay QUỐC TẾ

Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi = Giá vé người lớn

Sơ sinh dưới 2 tuổi = 200.000 VNĐ

🌟 HOTLINE HÃNG PACIFIC AIRLINES - 19001550


Giá vé Trẻ em và Sơ sinh bay NỘI ĐỊA

Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi = Giá vé người lớn

Sơ sinh dưới 2 tuổi = 100.000VND(chưa bao gồm VAT)

🌟 HOTLINE HÃNG VIETAVEL AIRLINES - 1900 6686


Giá vé Trẻ em và Sơ sinh bay NỘI ĐỊA

Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi = Giá vé người lớn

Sơ sinh dưới 2 tuổi = 100.000 VNĐ - chặng ngắn dưới 1000km(chưa bao gồm VAT)

Sơ sinh dưới 2 tuổi = 150.000 VNĐ - chặng dài từ 1000km(chưa bao gồm VAT)

Giá vé Trẻ em và Sơ sinh bay QUỐC TẾ

Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi = Giá vé người lớn

Sơ sinh dưới 2 tuổi = đang cập nhật